Вибропневмомаса – ВПС-1,5 (до 1,5 т/час); ВПС-2,5 (до 2,5 т/час); ВПС-5 (до 5т/час)– Предназначена за почистване на зърнени култури по признак относително тегло, в това число, е възможно и почистване на прорасли зърна. . С помощта на вибромасите можем да почистим и прораслото (заради некачествено съхранение) зърно. Прочети още… Гледай видео от тук…


Машина за почистване на зърно BETA
 
BETA е универсална почистваща машина, предназначена за почистване  и калиброване на зърно, бобови растения, маслодайни семена. 
Предлагаме машини ВЕТА в режим на калибриране от 6 и 12 т/час и в реьим на почистване до 120 т/час 

3.Калибровъчен вибросепаратор КВ1 (до 1,5 т/час)
Предназначен: за разделяне на зърнени продукти на три фракции. Така сортирани при сеитба ще покълват по-равномерно. Може да се използва за разделяне на раздробени зърнени продукти, а така също и за разделяне на строителни смеси и различни промишлени продукти и материали. Прочети ...

Калибровъчен вибросепаратор КВ1 (до 1,5 т/час)
Предназначен: за разделяне на зърнени продукти на три фракции. Така сортирани при сеитба ще покълват по-равномерно. Може да се използва за разделяне на раздробени зърнени продукти, а така също и за разделяне на строителни смеси и различни промишлени продукти и материали. 
Прочети …

Калибровъчен вибро сепаратор – КВ 2(до 2 т/час)
Предназначен за разделяне на зърнени култури по геометрически размери и отделяне на леки примеси. Разработен е специално за прецизна калибровка на зърнени култури всички видове, зърнобобови, треви и др. Високото качество се достига от огромната площ на калибровъчните сита, които са разположени хоризонтално на няколко нива. Машината е уникална и аналози към настоящия момент няма. 
Прочети…