Фотосепараторите се използват за фото-електронно разделяне на замърсителите от годния продукт по цвят, структура, текстура – на голямо разнообразие от продукти – включващи всички селскостопански култури, гъби, билки, сол, подправки, всички видове ядки по цвят и отделяне на черупка, орехи, , всичко зърнено- житни, тиквени семки , слънчоглед – шарен, чер, бял, белен и т.н.

Сортират промишлени материали – минерали, слюди, соли, пластмасови, стъклени и техни производни, както и други насипни промишлени продукти. Фотосепараторът е Вашето решение за постигане на най-високото качество на сортиране на пластмасови гранули и постигане на най-високо качество при отделяне на дефектни гранули имащи различен цвят – като петна от изгаряне или замърсяване, които той разделя според предварително зададени параметри.

Те са иновационно, енергоефективно оборудване, предназначено за електронно-оптическа сортировка, на насипни суровини и материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.
Най-новите алгоритми на сортировка на различните продукти, съвършената оптическа система и RGB LED осветяване на фоновите екрани, безпогрешно идентифицират различните примеси. Надеждните , производителни ежектори , интегрирани непосредствено, мигновено и точно отстраняват примесите от общия поток, като се постига чистота на продукта до 99,99%.

Използването на фотосепаратор позволява да се получи еднакво, чист продукт от 99.9%, отличаващ се с високи потребителски качества. Все повече и повече земеделски производители предпочитат сортиране използвайки фотоелектронни сортировачи. Това позволява на компания  CSort да запази водещата си позиция  на пазара на фото сепаратори – в Русия, но и да разшири географията на продажбите: в края на 2015 г. CSort продава успешно освен  в Русия, ОНД и в  Европа.