Сортировка на отпадъци, минерали, стъкла 
Сортиране на пластмасови гранули по цвят  
Сортиране на пласмасови материали по цвят 
Соли, минерали и слюди – сортирани по цвят  
СХЕМА НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПЛАСТИКА ПО ЦВЯТ С ФОТОСЕПАРАТОР
Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори
ФОТОСЕПАРАТОР – Coртира минерали, слюди и соли, насипни, пласмасови, стъклени и тяхни производни, както и други насипни промишлени продукти